Měsíc: Březen 2021

Zapojení praktických lékařů do očkování proti COVID-19

Od 1. 3. 2021 startuje v rámci očkovací kampaně zapojení praktických lékařů (PL). Zapojení PL je z důvodu nízkého počtu vakcín v ČR postupné. Přednostně jsou vakcínami zásobována očkovací centra. O počtu vakcín uvolněných pro PL rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje.

Smyslem zapojení PL je především
– zajištění lepší dostupnosti očkování i mimo očkovací místa v nemocnicích;
– využití toho, že praktický lékař zná své pacienty a umí vyhodnotit míru jejich ohrožení nemocí covid-19;

KOHO PRAKTIČTÍ LÉKAŘI OČKUJÍ
• pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob:
– pacienti starší 70 let
– pacienti, u nichž PL vyhodnotí dle doporučených kritérií, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je vysoké

• v rámci výše uvedených kritérií očkují PL
– pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
– pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální rezervační systém)
– v této fázi pouze „svoje“ pacienty, které mají „v kartotéce“ (pacienty, pro které je PL registrující poskytovatel)