UPOZORNĚNÍ

Dovolujeme si upozornit naše pacienty, že letní dovolená v naší ordinaci je plánovaná

od 9.8.- do 20.8.2021.

Tímto si dovolujeme požádat všechny pacienty, kteří pravidelně užívají léky, aby s tímto termínem počítali a své léky si nechali zavčas předepsat.

Děkujeme za pochopení

MUDr.P.Vařeková